Udviklingsgrupper 


med Mariann Kjerrumgaard Cand.psych.aut.

Til hvem

Mennesker som er interesserede i selvudvikling og villige til at arbejde med sig selv og udvikle sig. Derved vil der blive muligt, at bruge sig selv mere konstruktivt og højne livskvaliteten i hverdagen.

Mål
Der vil være forskellige mål for hver enkelte deltager, som tidligt i forløbet vil blive fundet, så de kan fungere som en rød tråd i udviklings processen. Andre temaer som vil være aktuel for gruppen.
  • At blive bevidst om sig selv , sine styrker og svagheder. Så måden at se sig selv på vil blive mere balanceret og objektiv, så man bedre kan forstå andres reaktion på sine handlinger og håndtere sig selv bedre.
  • At finde de psykologiske mønstre som gentager sig i forskellige udformninger og styrer dit liv på en uhensigtsmæssig måde.
  • At få bearbejdet og brudt negative mønstre, så der kan frigøres energi til frihed og glæde.
  • At få opbygget gode og sunde psykologiske vaner og mønstre, som vil styrke personligheden og give frihed til at vælge anderledes.
  • At kunne udtrykke sin individualitet og finde mere mening sit liv.
Gruppeprocesser
Der sker læring kursusdeltagerne imellem, ved at de fællesmenneskelige problematikker tit er ens og kører på forskellige niveauer i gruppen. Det giver en følelse af samhørighed og ikke at være alene med sine problemer, men at kunne hjælp og blive inspireret af andre. Gruppearbejde har energimæssigt den fordel, at der er mere energi til stede, end ved individuel udviklings arbejde. Latter smitter og det samme gør sorg og vrede, hvis disse energier bliver brugt konstruktivt, kan det sætte processer i gang i hele gruppen. Gruppen vil være en mindre gruppe på i gennemsnit. 6-8 personer, en størrelse som gør det muligt at være tæt på hinanden, men også at gemme sig, hvis man ønsker det.

 

Hvordan
Kurset vil bestå af en blanding af samtaler med et terapeutisk islæt til kropsarbejde. Hvilket vil være, udviklings samtaler i gruppen, øvelser, bevægelser til musik og visualisering. Kurset vil forgå i midtbyen på et tidspunkt et vil passe deltagerne, aften eller dag., med 2-3 ugers mellemrum. Udviklingsgruppen vil vare 3 lektioner af 50 min og man kan tilmelde sig et forløb af 8 gange.
Deltager på de enkelte udviklingsgrupper er sat sammen i forhold til erfaring med selvudvikling, alder og fælles erfaringer. Så der er både begynder og fortsætterhold.