Jobhåndtering

I vores arbejdsliv, er vi tit mere sammen med mennesker vi arbejder sammen med, end vores børn og vores partner. Selvom vi måske godt kunne tænke os at det var omvendt. Fordi vi sammen med vores nærmeste, bedst kan udfolde vores personligheds forsider og bagsider. 

På vores arbejdspladsen bliver vi betalt for at præsterer et godt stykke arbejde og kan vi ikke det, ophører arbejdsforholdet. I et arbejdsforhold, må vi derfor mest vise vores forside og bedste kvaliteter, så vi kan præsterer et godt stykke arbejde.
Men vi er jo hele mennesker med forside og bagside, med følelser og handlekraft og det er ikke godt i længden at lukke af for mere sårbare sider i personligheden, som vi ikke syntes er "gode nok". Det kan medfører at man er energisk og energifyldt på arbejdet og en helt modsat person, når man kommer hjem. Hvilket er en måde de fleste mennesker med arbejde lever på i dag.

Mere problematisk bliver det, når præstationsangst og mindreværdsfølelser begynder at udfolde sig sammen med stress, fordi det giver stress i længden at fortrænge vores personligheds "svagere sider". I denne situation vil det være godt at få hjælp til, at forstå og blive klar over hvordan den psykologiske dynamik virker i ens personlighed, for at kende sine grænser og kunne skabe en jobprofil som passer til ens personlighed og motivation. Eller arbejde med sig selv psykologisk, så det bliver lettere at klare sit arbejde og integrere sin "svagere sider" af personligheden, så de bliver til menneskelige styrker i stedet.

I situationer hvor tingene brænder sammen, ved et sammenbrud, sygdom eller problemerne på arbejdspladsen er gået i hårdknude. I disse situationer kan Artemis psykologi hjælpe med at få medarbejderen på fode igen og i samarbejde med arbejdspladsen lave en ny jobprofil, som passer bedre til hans/hendes personlighed og situation. I forbindelse med indbyrdes problemer, er det muligt at gå ind som tredje part og få situationen vendt konstruktivt.
    Derudover er det muligt med coaching og udviklingssamtaler, hvis man gerne vil udvikle sig med sit job og blive bedre til at håndtere sit job.

Coaching forløb.

Igennem et par år har jeg som souschef i en offentlig virksomhed været en del af en særdeles kompliceret, alvorlig og flerfacetteret problemstilling. Situationen påvirkede mig utrolig meget både arbejdsmæssigt og privat, og omfattede også et markant stress-element. 
Jeg fandt det derfor på et tidspunkt absolut nødvendigt, for mig at få professionel hjælp. Den hjælp jeg søgte, skulle både kunne sparre, støtte og udfordre mig i nogle helt afgørende beslutninger der skulle tages for at løse op på situationen. Med et sådant forløb var det mit håb, at der blev skabt grobund for at jeg som både leder og privatperson igen kunne få ”fast grund under fødderne”.
 
Hjælpen har jeg fundet hos Mariann Kjerrumgaard Thygesen som er indehaver af ”Artemis Psykologi” i Stavtrup, Viby J.
 
Mariann har på utrolig kompetent og professionel måde været i stand til at analysere min situation og i en spændende dialog inspireret og udfordret mig til også selv at kunne se nogle muligheder for handlinger og beslutninger der kunne bidrage til at ændre markant positivt på situationen.
 
Dette forløb har været helt afgørende for, at jeg nu med meget stor lettelse kan se tilbage på, at situationen på flere planer er ændret markant til det bedre, og at jeg nu igen kan rette det professionelle blik fremad og bidrage til en positiv og konstruktiv udvikling i og af min virksomhed.
 
Et helt særligt og meget givende element i forløbet hos Artemis Psykologi har været at naturen ofte har været inddraget som en inspirerende ramme og afsæt for de dybgående samtaler og dialoger.  
Jeg kan således på det varmeste anbefale Mariann som dialog- og sparringspartner og ikke takke hende nok for at jeg er nået så langt som jeg er i dag.
 
Årsagen til mit meget positive resultat og forløb, skal ses i lyset af at Mariann besidder nogle, for mig helt afgørende professionelle evner - udfordringen og analysen. Når dette samtidig udføres i en tæt atmosfære af stor empati og humor, så genereres der et naturligt forløb hvor problem-løsningerne næsten kommer helt af sig selv.
 

Personlig coaching – Lær dig selv bedre at kende. 
Jeg startede dette projekt med en idé om, at jeg skulle blive mere udadvendt og jeg skulle forbedre mine evner til at formidle et budskab, så jeg kunne håndtere mine arbejdsopgaver bedre.  
Overrasket blev jeg, da jeg erfarede, at forløbet blev mere en rejse i mig selv, hvor jeg blev bevidst om, hvad det var, som jeg prioriterede højst i mit liv. Gennem samtaler, hvor ubevidste blokeringer er blevet trukket frem og sat ord på, har jeg lært at lytte til mine følelser og forholde mig til dem. 
Jeg har erkendt, at tryghed og rolige omgivelser betyder, at jeg trives, bliver mere åben og får et fantastisk godt humør. I forløbet har naturen været den trygge og rolige ramme for, at jeg har haft mod til at gå på opdagelse i mig selv. Det har givet en tro på mig selv, hvor jeg tør stå ved mine handlinger og jeg er blevet bevidst om, at andre ikke altid gør ting bedre end jeg. 
Som afslutning må jeg erkende, at jeg fremover skal blive bedre til at sige fra, hvis jeg føler, at jeg ikke kan håndtere en situation. Det er ikke et nederlag, men vil højst sandsynligt blive opfattet som en styrke. 

 

 

Prisen for en udviklingssamtale og coaching er, 765,- kr. for private klienter og 865,- kr. for virksomheder og institutioner.