”Spirited Leaders ™ Retreat” 
for ledere og konsulenter.

- en balanceret ledelse i hverdagen.
For første gang er det nu muligt for ledere og konsulenter at deltage, i Spirited Leaders Awareness Retreat i Danmark! Retreaten har tidligere været afviklet i England og kan nu opleves i Danmark. På engelsk bruges begrebet "Spirited" som betegnelse for at være opfyldt af "spirit", kraft eller ånd. Denne tilstand optræder, når det er overensstemmelse mellem menneskets indre og ydre verden og de afspejler hinanden på en meningsfuld måde. At være "Spirited Leaders" betyder at kunne lede sig selv og andre med begejstring, inspiration og motivation. Spirited Leaders Awareness Retreat er et tilbud om fordybelse for at blive bevidst om hvad der "Tænder en" og føltes meningsfuldt og hvordan denne tilstand kan realiseres i hverdagen.

Tema

Intuition, nærvær, refleksion og fordybelse er vigtige værdifulde egenskaber og evner for ledere og konsulenter at have. Flere og flere oplever behov for at give sig selv lov til at gøre brug af disse evner i deres arbejde. En væsentlig udfordring for fremtidens ledere og konsulenter vil være brugen af nye inspirationskilder herunder også, at være forbundet med noget der er større end en selv. 
Udøvelsen af ledelse af sig selv og andre vil i højere grad være drevet af ønsket om livskvalitet og balance.

Dette er en mulighed for ledere og konsulenter til at opleve virkeligheden udfra et bredere perspektiv og få nye forståelser om sig selv, sit privat- og arbejdsliv. Mange oplever en travl og stresset hverdag, hvor det kan være vanskeligt at være nærværende og bevidst om hvad der sker og hvor man ikke har tid til at stoppe op og tænke over, om livet går den rigtige vej. 
Reatreaten giver mulighed for at trække sig lidt tilbage fra sin hverdag og reflekterer over, om det fungerer tilfredsstillede, både set udfra et indre og ydre plan. Når man får tid til at kikke på sit liv, kan det forekomme oplagt hvad der er vigtigt at gøre lige nu. Det giver muligheden for at se tendenser og strukturer i ens liv som man måske gerne vil have forandret for at skabe et endnu bedre arbejds- og privat liv.

Under retreaten vil du have mulighed for at overveje begrebet balance: -balance mellem den ydre og indre verden, balance mellem at gøre og være, balance mellem feminine og maskuline kvaliteter, balance mellem arbejdsliv og privat liv.

Du vil få mulighed for at overveje spørgsmål som:
Har jeg den rette balance i mit liv?
Hvordan kan jeg bruge mulighederne og betingelserne for mit liv på de mest succesfulde og givende måder.

Indhold

Set i lyset, af balanceret ledelse af sig selv og sit liv, vil hver kursusdeltager lave en positiv målsætning. Denne målsætning vil brugt som fokus i et psykologisk spil (Livets spil), som er designet til at belyse og forstå hvordan du håndterer dit liv. Hvilke ressourcer og indsigter du har til rådighed, for at få indfriet dit mål og hvilke blokeringer som hindre din fremgang. Spillet forgår i samarbejde med de andre deltagere, hvor man hjælper hinanden med at forstå de bevidste og ubevidste tendenser og strukturer som påvirker ens liv, på godt og ondt. Så det bliver muligt at udvikle sig, og tænke og handle på andre måder.

På retreaten vil der blive skabt et trygt forum, hvor der er mulighed for at være åben og at skabe bevidsthed og forståelse for forskellige niveauer i personligheden.
  • Det fysiske niveau: - Åbne vores sanser i forhold til naturen.
  • Det følelsesmæssige niveau: - At åbne os for hvad vi føler.
  • Det mentale niveau: -Være åben overfor andre måder at forstå os selv og livet på.
  • Det spirituelle niveau: - Åbne for muligheden af, at være en del at et større helhed.

 

Praktiske oplysninger

Spirited Awareness Retreat

Reatreaten forløber over 3 dage og tilbydes til:

  • Leder og konsulenter der er villige til at dele egne erfaringer, nærvær og ressourcer til andre ledere og konsulenter.
  • En gruppe ledere, der arbejder i samme organisation.

Kurset gennemføres med 8-.12 deltagere og 2 guider.
Stedet er omhyggeligt udvalgt udfra naturen, stedets atmosfære og den høje standard.
Kurset forgår på engelsk med instruktørerne Valerie Waters og Mariann Kjerrumgaard. Prisen er 9000 kr. pr. deltager, inklusiv forplejning og overnatning. 

Der bliver også holdt kurser i England. Nærmere oplysning fåes ved henvendelse.

 Klik for information

Deltagerudtalelse
"Det at give sig selv lov til - som ledere og konsulenter - at være optaget af og være i en situation, hvor "nærvær og "opmærksom" er i fokus.

Giver mig mulighed for at centrere min energi og min mentale tilstedeværelse på nogle af de centrale spørgsmål i mit liv netop nu.

Jeg tror, at det er noget af den tid vi som ledere og konsulenter lader have for lidt plads.
At give sig lov til at fokusere på sig selv i et rum, hvor der er tid til fordybelse og reflektion, gav mig en række svar eller mulige veje at gå i forhold til nogle af disse spørgsmål.

Retreaten giver dig tid til egenreflektion og du bliver på nænsom vis guidet rundt med dit spørgsmål på fire niveauer - det fysiske - det mentale - det følelsesmæssige og det spirituelle, hvor du på alle niveauer bliver beriget.

At dagene blev afviklet i nogle fantastiske omgivelser i England største national park "The Lake District" i Cumbria på et "lakeside Hotel", der kun havde plads til de 8 deltagere i retreaten gjorde sit til at fordybelsen og den nødvendige ro var tilstede."

Steen Knudsen
Udviklingskonsulent

Guider

Frank Iversen, systemisk uddannet konsulent -og forfatter. Arbejder hos Perspektivgruppen, HK. Frank er en erfaren konsulent, underviser og supervisor. Han underviser på en række lederuddannelser bl.a. på den Kommunale Højskole og har udviklet et spændende og inspirerende uddannelsesforløb for undervisere "Underviseren som proceskonsulent". Frank har oprettet forskellige netværk og deltager selv i en række- herunder The European Appreciative Inquiry Network.

Mariann Kjerrumgaard, Cand.psych, erhvervs og udviklingspsykolog. Indehaver af Artemis psykologi. Mariann har undervist i organisationpsykologi på Århus Handelshøjskole. Hun har erfaringer med lederkurser og lederuddannelsen fra konsulentfirmaerne Kjaer og Kjerul A/S og Ankerhus Gruppen i Århus. Gennem sit firma Artemis Psykologi laver hun fordrag, undervisning, kurser og terapi. Mariann har specialiseret sig i kærlighedsevnen, evnen til at elske sig selv og andre.

Valerie Waters er engelsk og uddannet psykolog fra universiteterne i Bristol og London. Hun er medlem af British Psychological Society og International Coach Fereration. Valerie har arbejdet med lederudvikling både gennem kurser og coaching for multinationale organisationer siden 1994 i Europa, Østen og USA. Hun har specialiseret sig i forståelse af forskellige niveauer i organisationen, gruppen og individet, hvordan de samarbejder og fungerer optimalt.