Kursusdesign

De fleste af Artemis´ opgaver er lavet udfra et design som er tilpasset kundens ønsker og behov og i samarbejde har vi skabt et produkt som kunne indfri de målsætninger som der var med kurset. Der vil blive vist på eksempler på kursusdesign som er lavet på denne måde.
Det er muligt for Artemis psykologi at lave meget forskellige artede former for kurser fordi vores samarbejdspartner og netværk kan hjælp til.

 

Eksempel på et kursus design, som havde stor succes i fagforeningerne, KAD, HK og KAD.

 

Hverdagens Psykologi 

Med Mariann Kjerrumgaard Cand.psych

 

Mennesket i dag, står overfor en hverdag med forskellige krav i et ofte stresset tempo. Forventninger om at være fleksibel og udviklende kan presse på som faktorer, der fremmer angsten for ikke at være god nok. Der sker besparelser og omstruktureringer på arbejdspladsen, så der må løbes stærkt. Disse forhold kræver, at selvtilliden og evnen til at omstille sig er stor.
Samtidig med dette, er det også vigtigt at vi fungerer godt i vores privatliv. Men der kan være en tendens til, at vores forhold på arbejdet eller i privatlivet kan have en afsmittende effekt på hinanden.
Hvordan får vi som mennesker balanceret vores privatliv og arbejde, så vi også selv føler at der er mening og glæde?

 

Vi vil på kurset se på, hvordan vi smører vort eget maskineri- såvel det indre som det ydre. Hvordan giver vi os selv forståelse og omsorg, så vi kan være aktive medskraber af vores hverdag. 
Under dette emne, vil vi arbejde med psykologien udfra følgende emner:
 • Selvværd, selvomsorg og gennemslagskraft.
 • Hvad er vores personlige svagheder og styrker.
 • Hvordan kan vi blive bedre til at kommunikerer og håndterer konflikter.
 • Hvordan kan mål realiseres, så vi har et harmonisk forhold mellem mig selv, mit privatliv og arbejde.
Kurset vil blive en blanding af teori og forskellige øvelser, hvor I primært forholder jer til jeres egen hverdag. Det anbefales, at tage et tæppe og farver med til kurset.
Et lederkursus, som er designet til den fælles ledergruppe udfra deres ønsker og behov til en landsdækkende virksomhed. som fungerer udfra franchising princippet, sammen med Henrik Vistisen, "Scandinavian Business Partners".

 

Den menneskelige leder

Skaber bedre samarbejde og motivation i virksomheden.

 

Første modul (afklaring): Lederens personlige ressourcer
 • Den menneskelige leder, lederen i fremtiden?
 • Personligheds profil
 • Lederens stærk-svage sider.
 • Positiv tænkning og forandringsvillighed.
 • Kommunikation og motivation.
 • Tackling af svære situationer.
 • Prioritering af egen tid.
 • Coaching, lederens personlige værktøj.
 • Refleksion gennem out-doors aktiviteter.
 • Oprettelse af ERFA-grupper.
Anden modul (Udvikling): Ledelsesredskaber
 • Siden sidst, og hvordan har vi brugt den menneskelige lederprofil?
 • Forskellige ledelses teoriers anvendelse i praksis.
 • Stress og konflikthåndtering
 • Mødeledelse og præsentations teknik.
 • Lederens beslutningsprocesser og uddelegering.
 •  Fokus på holdningsbearbejdelse og ejerskab.
 • PU samtaler i praksis.
 • Coaching.
 • Refleksion gennem out-door aktiviteter.
 • Handlingsplan.
Tredje modul (Indførelse): Virksomheds ledelse
 • Siden sidst, og hvad er der sket i virksomheden?
 • Teambuilding 
 • Fælles værdinormer og visioner.
 • Det positive kredsløb, tilfredse kunder, medarbejder og virksomhed.
 • Det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.
 • Den menneskelige dimension som udviklingsområde.
 • Styringsværktøjer.
 • Refleksion gennem out-door aktiviteter.
 • Ansættelse samtaler og profil af den gode medarbejder.
 • Sammenfatning af kursusforløbet, hvordan holder vi os på sporet og kommer videre.
Med konsulent Henrik Vistisen og Erhvervs- og udviklingspsykolog Mariann Kjerrumgaard