Fremtidens ledere bliver spirituelle (artikel)

Kurser: Ledelse handler også om følelser og bløde værdier
Af Jørgen Hejlsvig, i Aarhus stiftstidende den 21/3 2000
Åndelig ledelse er på vej i erhvervslivet. Som sædvanligt, kommer vækkelsen fra USA, og nu skyller den spirituelle bølge hen over Europa, hvor tro og åndelighed ikke kun begrænses til erhvervsledernes og de ansattes privatliv. Det er blevet endnu vigtigere at have følelserne med i arbejdet . Det falder helt i tråd med den øgede bevidsthed om etik og moral i forhold til kunder, leverandører og det almindelige omdømme. Bløde værdier tillægges større vægt, når vi som forbrugerne skal vælge et produkt, og virksomheder og ledere, der ikke indretter sig herefter, har ikke fremtiden for sig. 

Denne trend er resulteret i spirituel fusion mellem to kursusudbydere i Danmark og England, den 39-årige Mariann Kjerrumgaard fra Århus og den 46-årige Valerie Waters fra Nordengland. De tilbyder nu i fællesskab kurser i spirituel ledelse på skift i Danmark og England. 

Cand. psych. Mariann Kjerrumgaard har undervist på Handelshøjskolen i Århus i organisations-psykologi og har siden 1978 haft private klienter. Valerie A. Waters er uddannet psykolog fra universiteter i Bristol og London og har en mastergrad i psykologi. Hun er medlem af British Psychological Society og International Coach Fereration. 

De to kvinder fik kontakt med hinanden under et kursus i München, og senere mødtes de privat i England. De har allerede holdt deres første fælles kursus på slottet Dale Head i Nordengland, og de har planlagt yderligere to kurser i Danmark og fire i England.
Fortid som model 
Mariann Kjerrumgaard, mor til to piger, bosat i Højbjerg og indehaver af firmaet Artemis Psykologi, siger:

- Jeg er udmærket klar over, at vi er tidligt ude med kurser i spiritualitet. Nogle mener, at vi er to år for tidligt på færde med ideen, men så må det også være det helt rigtige tidspunkt for erhvervsfolk, der gerne vil være på forkant med udviklingen, siger hun. 
- Så vi besluttede at satse, og jeg er glad for samarbejdet med Valerie Waters, som indebærer at kurserne overvejende foregår på engelsk. 

Mariann Kjerrumgaard har været fotomodel og rejst Europa tyndt i en branche, som hun betegner som hård og barsk. Allerede som 19-årig tjente hun store penge som model i Tyskland og senere i Italien, men hendes interesse for medmennesker og åndsvidenskab betød, at hun ikke fortsatte i branchen men begyndte at læse psykologi ved Aarhus Universitet. 
Kærlighedsevnen
Hun vakte opsigt ved at skrive speciale under temaet "Kærligheden som en evne, vi har mulighed for at udvikle". Først og fremmest inspireret af åndsforskere som Jung og Martinus. 

- Kærligheden er grundlæggende i tilværelsen, og det gælder om at behandle andre som man gerne selv vil behandles. Det er også kernen i vore kurser, siger Mariann Kjerrumgaard.

Hun har erfaringer som sparringspartner og coach for især erhvervsfolk, og hun ynder at sammenligne en god coach med en gartner, der får tingene til at gro. 

Ordet coach er forlængst gået ind i det danske sprog, og der skal flere danske ord til at beskrive, hvad det dækker over - såsom vejleder, mentor, inspirator, fødselshjælper, indpisker, træner, sparringspartner, rådgiver, konsulent og igangsætter. Kort sagt en der kan få det bedste frem i andre, begejstre og give arbejdsglæde. 

- Engelsk og dansk mentalitet - englændere og danskere - på samme kursus, er en god blanding. Humoren er næsten den samme, og de to nationaliteter kan lære noget af hinanden. Danskere har lettere ved at åbne sig i forhold til andre, mens englændere til gengæld er mere blide og høflige i deres måde at behandle andre på. Og vi har brug for begge egenskaber, understreger hun.

I kursisternes målsætning indgår følelser, der ellers er tabu for netop mange erhvervsfolk. For det hele menneske er følelser og intelligens smeltet sammen. Uden følelser oplever virksomheden og de enkelte medarbejdere/ledere et energitab, lyder Cand. Psych. Mariann Kjerrumgaards budskab

Følelser og intelligens

For Mariann Kjerrumgaard hænger egenskaber som følelser og intelligens uvægerligt sammen. Følelser og intelligens skal smelte sammen for at blive et godt eksempel for andre og for at blive taget alvorligt. En sådan sammensmeltning er vigtig. Også for fremtidens ledere.
 
- Jeg har arbejdet med kurser for topledere i mange år, og de løber en risiko for udbrændthed, såfremt de ikke har kontakt med deres indre følelser, deres indre liv. Alle, også ledere, har brug for at have følelser med i arbejdet. Der skal være overensstemmelse mellem det indre og det ydre liv. 

- Jeg har oplevet flere ledere, der har stillet sig selv det spørgsmål: "Hvad har jeg selv skabt" uden at kende svaret. Og så er der virkelig noget galt, betoner hun. 

- Hvad udsætter I kursisterne for på kurserne?

- De bliver bragt i nye, uvante situationer, hvorved de opdager nye sider af sig selv. Vi bruger bl.a. naturen til bevidsthedsøvelser og inspiration. Kursisterne finder måske andre og nye sandheder. Alt er jo ikke statistik og logik. Faktisk har følelserne deres egen logik, siger hun.

Kursisterne udsættes for fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle opgaver. Alt sammen optakt til egne målsætninger. Målsætningen skal være klar, og den plejer at udkrystallisere sig under kurset. 

 - I målsætningen indgår følelser, der desværre ellers er tabu for mange erhvervsledere. Det er min påstand, at ledelse uden følelser er ensbetydende med et stort energitab i virksomheden og hos de enkelte. Derfor skal lederen møde den enkelte medarbejder som en plante, der skal passes og plejes for at trives og vokse, hvad der naturligvis også smitter af på lederen. Det gælder kort sagt om at have sjælen med sit arbejde, uanset hvad man beskæftiger sig med, understreger Mariann Kjerrumgaard.