Kærlighedsevne

Specialeafhandling af Mariann Kjerrumgaard

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1:  Om kærlighed og evnen til at elske

 • 1.1 Kærlighed som evne

 • 1.2 Kærlighed som energi og evne i et udviklingsperspektiv

 • 1.3 Sammenfatning

Kapitel 2:  Det ubevidstes betydning for kærligheden

 • 2.1 Kærlighed som en skæbnekraft

 • 2.2 Det bevidste og det ubevidste

 • 2.3 Personlighedens struktur

 • 2.4 Kærligheden som evne

Kapitel 3:  Selvomsorg og integration af skygger

 • 3.1 Skyggen

 • 3.2 Manglende omsorg og kærlighed til sig selv

 • 3.3 Casen: "Den stærke kvinde og den lille pige"

 • 3.4 Gennengang af casen: "Den stærke kvinde og den lille pige"

 • 3.5 Udvikling af den indre kærlighed

Kapitel 4:  Vores indre mandlige og kvindelige egenskaber
 • 4.1 Det maskuline og det feminine i vores indre

 • 4.2 Dannelse af det maskuline og det feminine i barndommen

 • 4.3 Anima og Animus i det Ubevidste

Konklusion og perspektivering

Litteraturliste