Litteraturliste 

 • Asper, Kathrin: "Ravnen i glasbjerget", 1991, Gyldendals Bogklub, Kbh.

 • Bertelsen, Jes: "Selvets virkelighed", 1988, Gylling , Narayana press

 • Bertelsen J.: "Kristusprocessen", 1989, Forlaget Borgen, Kbh.

 • Bertelsen J.: "Energi og bevidsthed", 1984, forlaget borgen, danmark.

 • Biblen,: " Det nye Testamente", KBH, 1992.

 • Bolen, Jean Shinoda: "De indre gudinder". 1991, Nordisk Forlag, Kbh.

 • Bolen, Jean Shinoda: "De indre guder". 1992, Nordisk Forlag, Kbh.

 • Fasting, Neel: "Seksualitet, Selvudvikling og tantra- en vestlig vej".1991, Borgens forlag, Kbh.

 • Freud,sigmund: "Tre afhandlinger om seksualteorien", 1973 ,Hans Reitzel, kbh.

 • Fromm Erich: "Kunsten at elske", København 1960.

 • Gawain, Shakti: "Liv i forvandling". 1994, Borgens forlag, Kbh.

 • Glud, Emmy : "Mægling i parforholdet". 1993, forlaget Pnyx aps. i Kbh.

 • Gøtzsche, Vibeks: " Som forældre vi dele ". 1984, Gyldendals Bogklub, Kbh.

 • Hall CalvinS.& Nordby Vernon J: "Jungs psykologi, en grundbog".København 1976.

 • Hall S. Calvin: "Freuds psykologi", 1963, Ålborg, Danmark.

 • Hay L. Louise.: "Kærlighedens kraft", 1991, Borgens forlag.

 • Jolande Jacobi: "C.G.Jungs psykologi", Gjøvik 1968, Norge.

 • Jung C.G.: "Kærlighed og seksualitet", udvalgt af Franz Atl. 1992,Klitrose, Danmark.

 • Jung C.G.: "Psychologische Typen", Zürich 1921, 8.oplag. 1950.

 • Jung C.G.:" Uber die Psychologie des Unbewusstens", Zürich 1942, 6 oppl. 1948 .

 • Jung C.G.: "Uber psychische Energetik, Zürich 1948.

 • Jung C.G.: "Jeg`et og det ubevidste". Olten 1933, Danmark 1985.

 • Jung C.G: "Das gottliche kind", i "Einfuhrung in das wesen der mythologie",Amsterdam 1942.

 • Jung C.G.:"Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewurssten",Zürich 1928, 5. oppl. 1950.

 • Fra et interview med C.G.Jung, "Selbesterkenntnis und Tiefeenpsycholgie", iseptemberhæftet 1943 af "Du".

 • Jung C.G.: "Psychologie und Religion", Zürich 19402 oppl. 1947.

 • Jung C.G.: "Psychologie und Religion", Zürich 19402 oppl. 1947.

 • Jung C.G.:"Psycholgie und Alchemie", Zürich 1944, 2 oppl. 1952.

 • Jung Emma: "Ein Beitrag zum Problem des Animus". (mang.årstal).

 • Jung, Emma: "Animus og Anima", 1984, Forlag Klitrosen, Dragør, Danmark.

 • Benedicte Madsen: "Kommunikation i og om forhold". maj 1993. ÅrhusUniversitet

 • Madsen B.,Willert S.: 1994 Artikel om "Dialogiske konsulentmetoder v/ Benedicte Madsen og Søren Willert i forskningsplan for psykologisk institut 1994-1996. Århus universitet.

 • Martinus: "Det tredie testemente", livets bog 1. 1932, 2 oplag 1986, Borgen.

 • Martinus: "Ægteskabet", 1972 artikel fra bladet Kosmos nr 12.

 • Martinus: "Ægteskabet og alkærligheden", 1987 , temanummer i Kosmos nr. 7.

 • Martinus: "Ægteskabets kredsløb" 1972, i Kosmos nr.20.Martinus institut, Kbh.

 • Martinus: "Juleevangeliet", 1967, Martinus institut, Kbh

 • Martinus: "Det evige verdensbillede 1", 1963, Martinus center, Kbh.

 • Martinus: "Det tredie testamente" , livets bog 2. 1982, Borgens forlag, Gylling.

 • Martinus: "Det tredie testamente bog 3", 1982,Forlag Borgen, Kbh.

 • Martinus: "Det tredie testamente bog 3", 1982, Forlag Borgen, Kbh.

 • Martinus: "Det tredie testamente bog 5" 1983, borgens forlag, Kbh.

 • Maturana humberto: "Kunskabens træ, den menneskelige erkendelsesMaturana humberto: "Kunskabens træ, den menneskelige erkendelsesbiologiske rødder". 1987, forlaget Ask i Århus.

 • Møller Mogens:" Fra A-K mennesket, skæbnen og den seksuellepolforvandling".

 • Nellemann, Ragnhild: "INDRE RO", introduktion til C.G. Jung. Ragnhild og Klitrose", Kbh. 1992.

 • Norwood Robin: "Kvinder der elsker for meget", 1990, Borgen Kbh.

 • Poulsen Henrik:" Guds kærlighed og menneskernes" 1993, Århus Universitetsforlag.

 • Ray Sandra: "Kærlige forhold", 1992 , forlaget Albertslund.

 • Skogemann, Pia: "Kvindeligheden i vækst", 1985. Linhardt og Ringhof, Ålborg, danmark.

 • Vedfelt, Ole: "Det kvindelige i manden", 1986. Gyldendals Bogklub, Kbh

 • Wolf Toni: "Studien zu G.C. Jungs Psykologie, Zürich, 1959.

 • Zinglersen Sam: "Martinus, som vi husker ham",1989, Zinglersen´s forlag, Kbh.

 

Til toppen