Evnen til at elske

Giv kærligheden bedre betingelser i dit liv!

 

Med Mariann Kjerrumgaard Cand.psych.

Et to dags kursus for alle som har lyst til give kærligheden bedre betingelser i sit liv, uanset hvilken form for kærlighedsliv man har. På kurset er der fokus på, vores individuelle evne til at elske, hvordan er den og hvordan kan jeg forbedre den? 
Ligesom vi har forskellige musikalske evner til at kunne spille klaver, bliver vi alle bedre, hvis vi øver os. På sammen måde forholder det sig med vores individuelle kærlighedsevne, den kan udvikle sig og heales. Vi kan starte en bevidst udviklingsproces, hvor vi øver os i at forandre vores handle- og tankemønstre, som hindre vores kærlighedsevne i at udfolde sit potentiale.

 

Når kærligheden spiller fallit
Mange gange, ved vi ikke selv hvad der gik galt, når et forhold ikke går godt eller går i stykker. Måske tror vi at det er fordi vi ikke passede sammen, eller en af parterne var ikke god nok. Men sandheden er lidt mere kompliceret! 
Selv i forhold hvor man stadig elsker den anden må man give op, fordi man ikke kan holde problemerne og de uligevægtige følelser ud mere. Hvad er det som sker, hvad er det for psykologiske mekanismer som får det hele til at gå grueligt galt, selvom ingen af parterne sommetider ønsker det?
Selvom, det kan være svært at forstå sammenhængene og kærlighedens dynamik hænger tingene sammen, set udfra en både irrationel og rationel tankegang. Det er muligt, når man går lidt dybere med at se på vores historie og erfaringer med kærligheden for at forstå, og se sammenhængene.
Hvad med mit forhold til mig selv? Trives jeg i mit eget selskab, føler jeg mig ensom, også selvom jeg er i et forhold. 
Hvordan behandler jeg mig selv? Hvad gør mig glad? Prøver jeg at gøre noget for mig selv, som gør mig glad og er jeg omsorgsfuld overfor mig selv, når jeg føler mig sårbar? Vores forhold til os selv betyder meget for hvordan vi trives i hverdagen og om vi har overskud og energi, til at gøre livet godt for os selv. Forholdet til os selv, påvirker vores forhold til andre og især de mennesker som er tætte på os i hverdagen. Der er en sammenhæng mellem, hvordan vi elsker os selv og andre og dette viser en del af vores evne til at elske.

 

Kærlighedsevnen
Evnen til at elske er både meget individuel og almenmenneskelig. Vi kan mødes i nogle fælles forståelser af hvad kærligheden er og hvordan den føltes. Kærlighedsevnen er også meget individuel, en blanding af vores personlighed, vores opvækstbetingelser og vores erfaringer med kærligheden, både i forhold til os selv og andre. 90% af de problemer man har i parforholdet og i forhold til sig selv, stammer fra uforløst kærlighed som gerne vil heales. Disse problemer kommer op fra overfladen af det ubevidst i personligheden, i situationer eller forhold, hvor der er healings muligheder og ressourcer til stede. Kærlighedsevnen er nogle egenskaber eller personligheds træk, som fungerer på både et bevidst og ubevidst niveau.
Det betyder at vi godt er bevidst om nogle psykologiske mekanismer indenfor kærligheden. Eksempelvis, at man er sur på sin partner, fordi….. Men bag ved dette lag i bevidstheden, er man måske såret over en afvisning, der gør at man ikke føler at man er god nok. Disse lag er ofte ubevidst og ikke på normal vis tilgængelig for personen. Men kan hænge sammen med erfaringer fra livet, hvor man kan være påvirket af forældres reaktionsmønstre og selv skabt ubevidste overlevelses strategier eller forsvarsmekanismer, for at klare livet og ikke føle så meget smerte. Dette er en forenklet fremlæggelse af en almen menneskelig problematik, som kunne illustrer lidt af dynamikken bag kærlighedsevnen.

 

Kursets indhold
Kurset bliver en blanding af teori, dialog og øvelser, hvor omdrejningspunktet er vores egen kærlighedsevne. Der vil blive brugt forskellige former for psykologiske redskaber, blandt andet visualisering, bevægelse, gruppeøvelser m.m. Hvor det enkelte menneske og dets grænser bliver respekteret. Kurset er ikke et terapi kursus, men vi vil på forskellige måde søge at få bedre forståelse for vores evne til at elske. 
Vi vil komme ind på følgende områder:
  • Kurset tager udgangspunkt i at forstå os selv og hvordan vi kan komme videre med at styrke kærligheden i mit liv.
  •  Hvordan er min kærlighedsevne, hvad er dens styrke og svagheder. hvorfor reagerer og føler jeg som jeg gør, hvordan kan det hænge sammen med mit liv og de erfaringer jeg har haft med kærligheden.
  • Hvordan arbejder jeg med at udvikle min kærlighedsevne i hverdagen. Hvor jeg tager ansvar for mine egne følelser og arbejder hen imod at forstå og tilgive dem som gjorde mig ondt, så jeg vil få det endnu bedre.
  • Der vil være 2-3 timers undervisning i intuitiv massage, fordi det at give og modtage, berøring og omsorg er vigtig for at vi kan føle os trygge og elsket.
En udviklingsproces
Dette kursus er et tilbud til dig, som gerne vi starte en udviklingsproces for dig selv og dit liv, hvor det er muligt at forstå dig selv bedre og starte med at forandre og forbedre din kærlighedsevne. Udfra princippet hjælp til selvhjælp. Der vil blive mulighed for fortsætterkurser og supplerende udviklingssamtaler, hvis det er nødvendigt.

Vi vil prøve at oprette støttegrupper og netværk til hjælp i hverdagen, hvis det ønskes.
Alt efter antallet af kursusdeltagere, vil der være en anden psykolog eller hjælper, til at støtte op om kurset.

 

Tid og sted

Tid og sted er endnu ikke fastlagt, men hvis du eller en gruppe er interesseret, kontakt os!
Klik for tilmelding