Hvordan får man det bedste frem i sine medarbejdere,
begejstre og give arbejdsglæde ?

Baggrund og indhold

Der er et stort udviklings- og effektiviseringspotentiale i alle organisationer, hvis de plejes og udvikles løbende. Ledelsen i en organisation er naturligvis omdrejningspunktet for udvikling. Mange ledere har et stort uudviklet personlig potentiale, som vil kunne forbedre deres lederrolle. Hvem har ikke oplevet, at uanset hvilke metoder man anvender, så forstår og gør medarbejderne ikke det, man gerne ville have dem til.

Cand. Psych. Mariann Kjerrumgaard giver på fyraftensmødet nye bud på lederskab - bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer - en fornuftig kobling mellem følelser og intelligens. Mariann Kjerrumgaards påstand er, at ledelse uden følelser giver et stort energitab i virksomheder og hos de enkelte medarbejdere. Derfor skal lederen møde de enkelte medarbejdere som en plante, der skal passes og plejes for at trives og vokse, hvad der naturligvis også smitter af på lederen. Ordet coach er forlængst gået ind i det danske sprog, og der skal flere danske ord til at beskrive, hvad det dækker over - såsom vejleder, mentor, inspirator, fødselshjælper, indpisker, træner, sparringspartner, rådgiver, konsulent. Kort sagt én der kan få det bedste frem i andre, begejstre og give arbejdsglæde.

Foredrag ved udviklings- og erhvervspsykolog Mariann Kjerrumgaard
Artemis Psykologi