Præsentation

   

   

Mariann Kjerrumgaard Thygesen,  indehaver af Artemis Psykologi

 

Artemis Psykologis målsætning

Velkommen til Artemis psykologis hjemmeside, hvor jeg håber at du kan få et billede af, hvad vi er for et firma og hvad vi kan tilbyde.

Artemis Psykologis målsætning er at arbejde med Processer som får tingene til at lykkedes! 

Fokus ligger på vekselvirkningen mellem mennesket og omgivelserne, hvad er de bagved liggende årsager og sammenhænge og hvordan er det muligt at forandre og udvikle en situation positivt så jeg når mine mål ?

De redskaber vi har til rådighed i Artemis Psykologi er en psykologisk viden og erfaring indenfor foredrag, undervisning, kurser og udviklingssamtaler. Hvor vi kan arbejde med det enkelte menneske, grupper og på et organisationsplan.
Mit navn er Mariann Kjerrumgaard Thygesen, jeg er autoriseret psykolog og indehaver af Artemis Psykologi. Jeg blev uddannet som Cand. psych. fra Århus Universitet i 1994. Her afsluttede jeg min eksamen med et speciale om "kærlighedsevnen", som I kan læse på hjemmesiden. Siden jeg blev kandidat i Psykologi, arbejdede jeg med de områder der er beskrevet nedenfor, og prøvede mig selv af på markedet, som freelancer, lønmodtager og ved siden af fast arbejde, før jeg tog springet i 2000 og startede Artemis Psykologi.

Jeg har erfaring med lederkurser og lederuddannelse fra konsulentfirmaerne Kjaer og Kjerulf A/S og Ankerhus Gruppen i Århus. Gennem mit firma Artemis Psykologi har jeg lavet foredrag, undervisning, kurser og terapi. Mit primære område indenfor psykologien er Erhvervs- og personlighedspsykologi. Hvad der sker i mennesket af psykiske processer og i organisationen, og på hvilken måde, disse to områder spiller sammen. Med erfaring indenfor følgende områder:
  • Underviser i Organisationspsykologi på Handelshøjskolen i Århus, på engelsk og dansk.
  • Kurser for blandt andet, HK, FOA og KAD fagforeningerne, seminarer for Amter og kommuner og Center for virksomhedsudvikling.
  • Foredrag om kærlighedsevnen og forskellige psykologiske emner indenfor Erhvervs- og Personlighedspsykologien i foreninger, som fyraftensmøde, for forskellige faggrupper m.m.
  • Samarbejde med BST i Århus, med udviklingssamtaler og stresshåndtering for medarbejdere, hvis "jobprofil" kan medføre udbrændthed og derfor skal forbedres.
  • Leder- og konsulentkurser "Spirited Leaders awareness Retreat" på engelsk sammen med psykolog Valerie Waters i det naturskønne Lake District i England og på dansk med konsulent, Frank Iversen fra Perspektivgruppen,HK, et smukt sted i Danmark.
  • Lederuddannelse og lederudvikling om "Den menneskelige leder, som skaber bedre samarbejde og motivation i virksomheden" i 3 moduler med konsulent Henrik Vistisen, Scandinavian Business Partners.
  • Procesorienteret arbejde med udviklingsgrupper.
  • Parterapi, hvor blandt andet Imago redskaber bliver brugt til at styrke kontakten mellem parret.
Derudover har jeg terapeutisk erfaring fra de sidste 18 år. 
Mine specialer er: Evnen til at elske sig selv og andre. Udviklingsprocesser, bevidstgørelse og forståelse af ubevidste mekanismer i det personlige, par og grupper. Mit arbejde tager udgangspunkt i den etablerede psykologi, men jeg har en stor viden om den alternative psykologi, med base i Martinus kosmologi.

    Anbefalinger fra coaching og individuel terapeutisk og par terapeutiske forløb
(der kan læses mere under udviklingssamtaler)
   

Igennem et par år har jeg som souschef i en offentlig virksomhed været en del af en særdeles kompliceret, alvorlig og flerfacetteret problemstilling. Situationen påvirkede mig utrolig meget både arbejdsmæssigt og privat, og omfattede også et markant stress-element. Et helt særligt og meget givende element i forløbet hos Artemis Psykologi har været at naturen ofte har været inddraget som en inspirerende ramme og afsæt for de dybgående samtaler og dialoger.
Årsagen til mit meget positive resultat og forløb, skal ses i lyset af at Mariann besidder nogle, for mig helt afgørende professionelle evner - udfordringen og analysen. Når dette samtidig udføres i en tæt atmosfære af stor empati og humor, så genereres der et naturligt forløb hvor problem-løsningerne næsten kommer helt af sig selv.

Personlig coaching – Lær dig selv bedre at kende.
Overrasket blev jeg, da jeg erfarede, at forløbet blev mere en rejse i mig selv, hvor jeg blev bevidst om, hvad det var, som jeg prioriterede højst i mit liv. Gennem samtaler, hvor ubevidste blokeringer er blevet trukket frem og sat ord på, har jeg lært at lytte til mine følelser og forholde mig til dem.
Jeg har erkendt, at tryghed og rolige omgivelser betyder, at jeg trives, bliver mere åben og får et fantastisk godt humør. I forløbet har naturen været den trygge og rolige ramme for, at jeg har haft mod til at gå på opdagelse i mig selv. Det har givet en tro på mig selv, hvor jeg tør stå ved mine handlinger og jeg er blevet bevidst om, at andre ikke altid gør ting bedre end jeg.

At søge hjælp hos Mariann, er bestemt bland min top-3 af gode ting der er sket for mig i mit liv. Faktisk rangerer hun på linie med begivenheder af så helt eksistentiel karakter, som at blive gift med sin elskede og føde mine børn. SÅ helt skelsættende har det været, at få sat ord og orden på tanker, reaktioner og uregerlige følelser, med Marianns helt konventionelle psykolog-tilgang til problemerne, men også med hendes mindst lige så virkningsfulde spirituelle og meget intuitive redskaber. Ydermere har Mariann været imponerende stærk til at spotte de mekanismer og gamle uhensigtsmæssige handle- og tankemønstre, som stoppede min vækst og dermed min livsgnist.
Jeg føler selv, at min sjæl- mit autentiske jeg, er blevet blottet under samtalerne med Mariann, og har man først mærket sig selv SÅ intenst, så har man aldrig lyst til at give slip igen. Selv min far, som tilhører generation, hvor terapi/psykologhjælp uløseligt hører sammen med sygdom og dysfunktion – Ja, han er stolt af hans genfødte datter.

Mit behov for at have Mariann som min tolk for mine følelser bliver selvfølgelig mindre med tiden, da jeg bliver bedre til at tolke mine følelser. Der sidder efterhånden en lille Mariann indeni mit hoved, som hver gang jeg føler noget hjælper mig med at tolke det. Jeg er blevet meget klogere på mig selv end jeg var før i tiden. Og den udvikling ville jeg aldrig have været foruden. Jeg føler mig langt bedre udrustet til at klare livets mange op- og nedture og arbejder stadig på at blive bedre til det. Mine ambitioner for mig selv er at leve et super liv uden at bruge for meget krudt på ting, som ikke har følelsesmæssig værdi for mig. Hvis det bliver muligt for mig rent økonomisk i fremtiden vil jeg helt sikkert udnævne Mariann til min følelsesmentor for livet.

Hvorfor valgte jeg at gå til psykolog? Først og fremmest fordi jeg var nået til den erkendelse, at der var nogle forhold i mit liv som ikke længere var optimale og som hverken venner, familie eller andre formåede at hjælpe med at løse. Man behøver nok ikke at vente så længe som i mit tilfælde, hvor jeg både var stresset, skulle have nyt job, var blevet skilt, foruden ved at jeg var meget syg og skulle lære at leve med det men jeg havde fået i sygdomsforløbet. Mariann forstod hele tiden at flytte mine grænser og skubbe mig i den retning jeg selv ønskede. Aldrig har jeg på noget tidspunkt følt at processen skred hurtigere frem end jeg selv kunne følge med. Det er hårdt at gå til psykolog og se sig selv med nye øjne, men også en positiv oplevelse, der har fået mig til at se verdenen med nye øjne. Jeg vil altid skulle arbejde med mine mål for, at få mine ønsker til livet indfriet, men jeg har fået nogle værktøjer med i bagagen og i dag er jeg bare lykkelig for at jeg valgte at få professionel hjælp til at få mit liv på højkant igen

Et kærligheds forhold.
Flemming og jeg har været kærester i 8 år da vi startede ved Mariann. Vi synes begge at vores forhold ikke udviklede sig mere i en positive retning og gnisten var ved at gå ud.Vores forhold kørte rundt i ond spiral som vi hvad svært ved at komme ud af.
Vi har altid været gode til at snakke om problemer i vores forhold, men denne gang kom vi ingen veje. Vi kunne mærke at der skulle andre midler til. Vi havde før snakket om par terapi, men havde ikke gjort noget ved det, da vi havde en opfattelse af at vi selv kunne løse vores egne problemer, men også at det ikke var så store problemer at vi var nød til at få hjælp til at løse dem. Der skulle hjælp til eller snare en der kunne snakke med os. Den største overraskelse der var ved at starte ved Mariann var at, vi troede at hun ville komme med en masse guldkorn om hvordan vi hurtigt kunne løse vores problemer, men sådan var det ikke. Vi skulle selv finde svarene, og det er det bedste der er sket. For selvfølgelig har Mariann kommet med en masse metoder til at snakke med hinanden, udforske sig selv og forstå sig selv på, men i sidste ende var det jo vores opgave at gøre noget ved det
Flemming og mit forhold består af et utroligt stort venskab til hinanden, vi elsker hinandens selskab og har lavet alt, sammen, ja, vi var nærmest i symbiose. Det gjorde at vores forhold blev mere og mere uinteressant at være i, vi manglede forskellighed, vi mente og synes det samme. I starten brugte vi meget tid på at spejle det hinanden sagde, for at lære at lytte og forstå det den anden sagde, men også at få udtrykt sine egne behov. Vi fandt nuancerne, men frem for alt lærte vi, at lytte til os selv, og forstå sig selv, og via den måde finde frem til sine egne behov. Det har gjort at vi i dag er to selvstændige mennesker med hver vores behov. Det har været spændene at lære sig selv og den anden bedre at kende.
Vores forhold blev nød til at stoppe for så derefter at starte igen, men på en ny og sundere måde. Den bedste ved at gå ved Mariann er at hun er god til at lytte og spørge ind til de vigtige ting, som røre sig i en.
Jeg har altid følt at jeg kunne fortælle Mariann alt, intet var for pinligt eller for mærkeligt.

Et par terapeutisk forløb.
Vi startede hos Mariann sidst på sommeren 2003. På det tidspunkt havde vi det ikke godt, hverken i vores forhold eller hver for sig. Vi havde inden for en kort periode fået 2 børn, hvilket gav os store udfordringer. Vi var pludselig begyndt at skændes over de mindste ting og energien og lysten til at være sammen var næsten forsvundet.
Hun var god til at observere begge vores personligheder og ud fra dette tilpasse samtalerne så vi fik mest muligt ud af det. Hun styrede samtalerne så det ikke udviklede sig til et skænderi. Vi blev begge hørt og modparten skulle gentage det, der var blevet sagt, hvilket gjorde forståelsen for modparten endnu større. Vi fik begge til opgave at ”give hinanden gaver” i form af at opfylde et ønske den anden havde til forholdet. Det kunne være en gåtur til stranden eller en tur i biografen.... Vi skulle overholde de tidspunkter, der var blevet aftalt, så det også blev til noget. Det fik vi meget ud af og det fik os til igen at være sammen på den måde vi var i starten af vores forhold.
Undervejs blev vi gift, flyttede i hus osv. Alt sammen dejlige men store udfordringer, som vi ikke havde turde binde an med, hvis vi ikke havde fået den nødvendige støtte hos Mariann. Samtidig ved vi, at der er en person, som vi altid kan opsøge igen, og som oven i købet kender os og vores baggrund så godt.

Netværksfirma 
Artemis Psykologi er et netværks firma, som er del af et større netværk af andre firmaer, freelancer, konsulenter, psykologer, skuespiller , præster, kunstnere m.m. Vi samarbejder i netværket og giver hinanden arbejde, informationer og støtte. Det som binde netværket sammen er; fælles inspiration og energi, ønsket om at have "kollegaer" i hverdagen som man selv vælger og en fælles lyst til at skabe noget sammen som "tænder os" og er nytænkende. Man kan godt kalde det et kreativt netværk, fordi de forskellige mennesker og professioner giver deres forskellige indfaldsvinkel og viden om den psykologiske proces og de ydelser vi kan udbyde. Hvilket hjælper med at "holde fingeren på pulsen" med hvad der sker indenfor vores område, men også at tænke kreativt og få ideer som ligger på grænsen af vores felt.

Netværkstanken fungerer udfra et givende princip, at hvis vi deler vores viden og arbejde med hinanden, vil det udvikle sig i samarbejde, der vil blive mere arbejde til alle og vores viden vil blive større. Dette gøres konkret ved at afholde nationale og internationale netværk kurser, som vi holder uden profit, men med det formål at forstærke netværket og dele vores guldkorn med hinanden. 
Hvordan bruger jeg hjemmesiden?
Jeg vil gerne opfordrer brugeren af denne hjemmeside til at surfe lidt rundt og forhåbentlig få nogen inspiration. Der er nogle konkrete tilbud om kurser, kursusdesign og udviklingssamtaler, og "smagsprøver" på foredrag jeg har holdt. Hvorved det vil være muligt, at få et indtryk af nogle af de områder indenfor psykologien, Artemis Psykologi har beskæftiget sig med.
Inspirationen kan hentes i de artikler, som er skrevet om mit arbejde indenfor Artemis Psykologi og i mit speciale om "kærlighedsevnen" som ligger på hjemmesiden i sin fulde længde, som en gave til jer! 

Vi vil gerne i Artemis Psykologi "specialdesigne" ydelser til jer, som passer til jeres individuelle behov, indenfor individ, grupper og virksomhed. Ydelser, hvor vi med vores viden og ekspertise indenfor det psykologiske felt kan inspirere og hjælpe med at løse opgaver og hjælpe på vej med at få indfriet mål. Artemis Psykologis styrke består af, at være en del af et lokalt og internationalt netværk som kan inddrages i forbindelse med opgaveløsninger, som skal designes specielt til dig. Så det også vil være muligt, at løse opgaver der ikke ligger indenfor det præsenterede psykologiske felt på hjemmesiden. 

Som sagt før, er Artemis Psykologis målsætning er at arbejde med 
Processer som får tingene til at lykkedes! 
Og hvordan det er muligt at bruge de ressourcer der er tilstede, og forandre og udvikle en situation positivt?